ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567


ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ 31.50 - 32.50 บาท/กก.

โรงสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่รับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาเฉลี่ย 4.70 - 5.10 บาทต่อกิโลกรัม

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับชื่อโรงงานราคา (บาท/กก.)เพิ่ม/ลดลงหมายเหตุ
1บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม--หยุดดำเนินการชั่วคราว
2บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม4.90-5.00--
3ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก4.90-5.00--
4บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ4.90-5.000.10A
5บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม4.90-5.00--
6บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม5.100.10A
7บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม4.70-4.90--
8บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง4.70-4.90--
9บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม4.80-4.90--
10บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา4.70-4.90--
11บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ4.70-4.90--
12บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก4.70-4.90--
13บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา4.80-5.100.10A
14บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม4.80-4.90--
15บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก5.100.10A
16บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง4.900.10A
17บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก4.70-4.90--

หมายเหตุ:

  • A หมายถึง ราคาผลปาล์มทะลายที่มีน้ำหนัก 18%
  • ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO เป็นราคาอ้างอิงจากตลาดต่างประเทศ