อ่าวลึก - นายกเทศมนตรีอ่าวลึกใต้ มอบหมายชุดกู้ชีพฯ ช่วยส่งผู้ป่วยโรคไตฟอกไต


10 มิถุนายน 2567 นายนวกร สังข์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ มอบหมายให้ชุดกู้ชีพ-กู้ภัย.เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เวรประจำวัน ออกให้การช่วยเหลือประชาชน

โดยในเช้าวันนี้ เวลา 05.50 น. เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพฯ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือบริการรับส่งผู้ป่วยโรคไต ไปรับการฟอกไตตามนัดหมายแพทย์

เจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปรับผู้ป่วยที่ซอยเขาพระ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อนำส่งยังคลินิกไตเทียมในตัวเมืองกระบี่

การช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนการเดินทาง

สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือด้านการบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ชุดกู้ชีพ-กู้ภัย.เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง