พระคล่อง อุตโม (กามเกิด) มรณภาพ

 


วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่ - แจ้งข่าว มรณภาพของ พระคล่อง อุตโม (กามเกิด) พระภิกษุวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

พระคล่อง มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 3.33 น. ของวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สิริอายุ 89 ปี พรรษา 63

คณะเจ้าภาพ ได้จัดพิธีสรงน้ำศพ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เริ่มเวลา 14.00 น. ณ ศาลา 1 (ศรีผ่อง) วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำศพ เพื่อส่งพระคล่อง อุตโม (กามเกิด) เข้าสู่ภพภูมิที่ดีต่อไป