สภาพอากาศจังหวัดกระบี่ 10 มิถุนายน 2567


มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

 • อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลคลื่นสูง 1-2 ม.
 • น้ำขึ้นเต็มที่ 00.45 น. น้ำลงเต็มที่ 06.46 น.
 • ฝนเมื่อวานนี้ 0.6 มม.
 • ฝนรวมทั้งปี 259.7 มม.
 • ดวงอาทิตย์ขึ้น 06.06 น. ดวงอาทิตย์ตก 18.41 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายถึงเย็น
 • ทะเลคลื่นมีกำลังปานกลาง เหมาะแก่การทำกิจกรรมทางน้ำ
 • อุณหภูมิโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศร้อนอบอ้าว

ข้อควรระวัง

 • ระวังฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ระวังคลื่นลมแรงในทะเล
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี

หมายเหตุ

 • ข้อมูลสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดตามข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยา