สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้


สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ออกประกาศเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2567 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียตนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ลักษณะอากาศ

  • ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
  • ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน

  • เรือเล็กที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 7 เมตร ควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิด
  • ผู้ควบคุมเรือทุกลำต้องตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์เรือ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
  • ผู้โดยสารต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ
  • ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป