ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลกระบี่ ร่วมกับธนาคารปูม้าบ้านบ่อม่วง จัดนิทรรศการและจำหน่ายปูม้าในงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร


 กระบี่ 20 มิถุนายน 2567: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลกระบี่ ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มธนาคารสัตว์น้ำประจำชุมชน (ธนาคารปูม้า) บ้านบ่อม่วง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ "ธนาคารปูม้า" และจำหน่ายปูม้าสด ในงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ครั้งที่ 2) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  • นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ "ธนาคารปูม้า" ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า โดยนำแม่ปูม้าที่มีไข่แก่มาดูแลจนฟักเป็นตัวอ่อน และปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ
  • จำหน่ายปูม้าสดๆ จากธนาคารปูม้าบ้านบ่อม่วง ในราคาพิเศษ

การจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อ

  • ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าแก่ประชาชน
  • สนับสนุนให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มจากการขายปูม้า
  • กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ทั้งนี้ การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ประชาชนต่างให้ความสนใจกับนิทรรศการ "ธนาคารปูม้า" และซื้อปูม้าสดๆ ไปประกอบอาหารกันอย่างคึกคัก