เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตทางหลวงชนบท ถนน กบ.6017


กระบี่ – วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ดำเนินการระวังชี้แนวเขตทางหลวงชนบท ถนนสาย กบ.6017 บ้านกระบี่ใหญ่ – บ้านโพธิ์เรียง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การระวังชี้แนวเขตในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดแนวเขตทางหลวงชนบทให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีการปักหมุดหมายเขต และทำป้ายแจ้งเขตทางหลวงให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบุกรุก บนพื้นที่ทางหลวง


สำหรับถนนสาย กบ.6017 เป็นถนนทางหลวงชนบท กว้าง 7 เมตร ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร เริ่มต้นจากบ้านกระบี่ใหญ่ ตำบลคอหงส์ ไปสิ้นสุดที่บ้านโพธิ์เรียง ตำบลท่าท้อน อำเภอเมืองกระบี่

การกำหนดแนวเขตทางหลวงชนบทในครั้งนี้ จะช่วยให้การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และช่วยให้การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.