มูลนิธิการกุศลอ่าวลึก รับมอบรถพยาบาลจากคุณรชต วงค์ประเสริฐผล


ในนามมูลนิธิการกุศลอ่าวลึก หน่วยกู้ภัยสว่างการกุศลอ่าวลึก ขอขอบพระคุณอย่างสูงแด่ คุณรชต วงค์ประเสริฐผล และ คุณนพวรรณ ธนสุวัตถิ์ ประธานสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการรับส่งผู้ป่วย และได้มอบรถพยาบาลให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

มูลนิธิการกุศลอ่าวลึก ขอขอบพระคุณในน้ำใจอันดีงามของ คุณรชต วงค์ประเสริฐผล และ คุณนพวรรณ ธนสุวัตถิ์ และคณะผู้บริหาร ที่ได้มอบรถพยาบาลให้กับมูลนิธิฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ ทางมูลนิธิฯ สัญญาว่าจะใช้รถพยาบาลคันนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พุทธนิมิตรมงคลโสภิต องค์โป้ยเซียนโจวซือ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ธุระกิจการงาน การเดินทาง และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ตลอดปีตลอดไป ด้วยเทอญ