มูลนิธิการกุศลอ่าวลึกได้รับเงินบริจาคจากคุณอุดม เอียนอ่อน


อ่าวลึก, กระบี่: มูลนิธิการกุศลอ่าวลึก ขออนุโมทนาบุญคุณแก่คุณอุดม เอียนอ่อน และครอบครัว ที่ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมันในการปฏิบัติภารกิจของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยคลองยา

มูลนิธิฯ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในน้ำใจอันดีงามของคุณอุดม เอียนอ่อน เงินบริจาคนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อศูนย์กู้ชีพกู้ภัยคลองยา ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ

มูลนิธิฯ ขออำนวยพรให้คุณอุดม เอียนอ่อน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงาน การเดินทาง และครอบครัว ตลอดไป

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิการกุศลอ่าวลึก สามารถติดต่อได้ที่:

  • โทรศัพท์: 075-656766, 089-9731669
  • ID Line: 0899731669
  • Facebook: มูลนิธิการกุศลอ่าวลึก
  • Facebook: กู้ภัยสว่าง การกุศลอ่าวลึก
  • YouTube: กู้ภัยสว่าง การกุศลอ่าวลึก

มูลนิธิการกุศลอ่าวลึก มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การบริจาคของคุณ จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้