กระบี่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี


กระบี่ - วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ Joy Beach Bar หมู่ที่ ๕ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางสาวปัตติกาญจน์ บรรดาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นางสาวปัตติกาญจน์ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถือเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ มีการปล่อยพันธุ์ปลาทับทิม ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาเก๋า รวมจำนวนกว่า 100,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนที่ปลอดภัย