บรรยากาศคึกคัก! ผู้เข้าร่วมอบรมแปรรูปกาแฟ ลงมือคัดเกรดเมล็ดกาแฟอย่างมืออาชีพ


เต็มไปด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่เข้มข้น ในช่วงบ่ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร "การแปรรูปผลผลิตกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว (การคัดเกรดสารกาแฟตามมาตรฐานสากล)" ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณโจ ศักดิ์ชัย นุ่นหมิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรมต่างตั้งอกตั้งใจฝึกฝนทักษะการคัดเกรดเมล็ดกาแฟตามมาตรฐานสากล โดยวิทยากรได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเมล็ดกาแฟ ตำหนิ และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟอย่างละเอียด

จากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือคัดแยกเมล็ดกาแฟด้วยตัวเอง โดยแต่ละคนได้รับเมล็ดกาแฟสดๆ จำนวนหนึ่งมาฝึกฝนการคัดเกรด บรรยากาศภายในห้องอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจ ผู้เข้าร่วมอบรมต่างช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

คุณโจ วิทยากร กล่าวว่า "การคัดเกรดเมล็ดกาแฟเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการและผู้รักกาแฟทุกคน เพราะเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี จะช่วยให้ได้กาแฟที่มีรสชาติอร่อย หอม และกลมกล่อม"

เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า "ผมรู้สึกประทับใจกับหลักสูตรนี้มาก วิทยากรสอนเข้าใจง่าย และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเกรดเมล็ดกาแฟอย่างละเอียด ผมมั่นใจว่าหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว ผมจะสามารถคัดแยกเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี และนำไปขายได้ราคาสูงขึ้น"

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนต่างได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันมีค่า ที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจกาแฟของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ.