โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณครอบครัวนางเคี้ยน ทองนุ้ย บริจาคพัดลมเพื่อผู้ป่วย


อ่าวลึก, กระบี่: โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบพระคุณครอบครัวนางเคี้ยน ทองนุ้ย ที่ได้มอบพัดลมจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

การบริจาคพัดลมครั้งนี้ ถือเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับผู้ป่วยในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยอากาศร้อน

ทางโรงพยาบาลอ่าวลึก รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในน้ำใจอันดีงามของครอบครัวนางเคี้ยน ทองนุ้ย และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนที่มีต่อโรงพยาบาล

พัดลมที่ได้รับบริจาค จะถูกนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาพยาบาลต่อไป