ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์วันรายอฮัจญ์ กระบี่ ครั้งที่ 4


มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนใน จ.กระบี่

ขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สานสัมพันธ์วันรายอฮัจญ์ กระบี่ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2567

ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่

งาน สานสัมพันธ์วันรายอฮัจญ์ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับประชาชนทั่วไป

รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวันฮัจญ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของศาสนาอิสลาม

งานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สานสัมพันธ์วันรายอฮัจญ์ กระบี่ ครั้งที่ 4

เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในสังคม