โรงพยาบาลกระบี่เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 9 โควตา 9 สาขา


รายละเอียด

 • รอบที่ 1 ประจำปี 2567
 • จำนวน 9 โควตา
 • สาขา ดังนี้
  • จิตเวชศาสตร์ 1 โควตา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว 1 โควตา
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก 1 โควตา
  • วิสัญญี 1 โควตา
  • เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว) 1 โควตา
  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 1 โควตา
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (เข้าปี 3) 1 โควตา
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม 1 โควตา
  • อายุรศาสตร์โรคไต 1 โควตา
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.
 • ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)
  • (คุณสุราสินี ถิระพร)
  • โทรศัพท์ 075-626700 ต่อ 1043,2033 089-7230500

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีจิตวิญญาณบริการและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานแพทย์
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลกระบี่ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับแพทย์จบใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการแพทย์ในสาขาต่างๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ตามกำหนด

โรงพยาบาลกระบี่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพทย์ประจำบ้านให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ