โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่: เปิดประตูสู่โอกาสในสายการแพทย์


ใฝ่ฝันอยากทำงานในสายพยาบาล ช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพที่ดี? โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ คือคำตอบของคุณ!

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนเอกชนที่มุ่งมั่นผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ผ่านหลักสูตรที่เข้มข้น เน้นทักษะปฏิบัติจริง และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล

ทำไมต้องเลือกโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่?

 • เนื้อหาวิชาหลากหลาย:
  • ผู้ช่วยการพยาบาล (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล)
  • การดูแลผู้สูงอายุ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
 • ระยะเวลาการศึกษาสั้น:
  • ผู้ช่วยการพยาบาล (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล) เรียนเพียง 6 เดือน
  • การดูแลผู้สูงอายุ เรียนเพียง 6 เดือน

 • จบแล้วมีงานทำ:
  • โรงเรียนมีเครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลและสถานประกอบการด้านสุขภาพชั้นนำ
  • ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายไม่แพง:
  • มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • การสอนที่มีคุณภาพ:
  • ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการพยาบาล
  • เน้นการสอนแบบทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติ
 • สถานที่ทันสมัย:
  • ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
  • มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพแข็งแรง
 • รักงานบริการ
 • มีจิตใจเมตตา
 • มุ่งมั่นตั้งใจศึกษา

ช่องทางการสมัคร:

 • สมัครที่โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่
 • โทรศัพท์: 084-719-5599
 • Line: @intercarekrabi111
 • Facebook: https://www.facebook.com/Doctornuengintercarekrabi/

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน

สมัครเลย! เริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จในสายการแพทย์กับเรา