ครูผู้ช่วย สพป.กระบี่ 25 อัตรา จากบัญชี สพท.อื่น รายงานตัวพร้อมรับโอวาท

 


กระบี่ 18 มิถุนายน 2567: นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รอง ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 25 อัตรา จาก 2 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย

  • วิชาเอกคณิตศาสตร์ จาก สพป.นราธิวาส 1 จำนวน 14 อัตรา
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์ จาก สพป.นราธิวาส 2 จำนวน 7 อัตรา
  • วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา

นางสาวสิณีณาฏ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่สอบแข่งขันได้ และขอฝากข้อแนะนำดังนี้

  • จงเป็นครูตลอดเวลา: ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ครองตน ครองคน และครองงานอย่างเหมาะสม
  • พัฒนาตนเองอยู่เสมอ: ยึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และจริยธรรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • มีความรับผิดชอบ: อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและคนทั่วไป
  • มีความวิริยะ อุตสาหะ: อดทนต่อปัญหาอุปสรรค เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความรอบคอบ: ตั้งเป้าหมายในชีวิต วางแผนอนาคต และทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ครูผู้ช่วยทั้งหมดได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน