ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ 15 มิถุนายน 2567 ปรับขึ้นเล็กน้อย


ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ปรับขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ โดยราคาปาล์มทะลาย (18%) อยู่ที่ 4.70 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นจากเมื่อวานที่ 4.70 - 4.90 บาทต่อกิโลกรัม

รายละเอียดราคา

โรงงานราคา (บาทต่อกิโลกรัม)เปลี่ยนแปลงหมายเหตุ
บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม4.90-5.00--
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก4.90-5.00--
บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ4.80-4.90--
บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม4.90-5.00--
บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม5.00--
บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม4.70-4.90--
บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง4.70-4.90--
บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม4.80-4.90--
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา4.70-4.90--
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ4.70-4.90--
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก4.70-4.90--
บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา4.80-5.00--
บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม4.80-4.90--
บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก5.00--
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง4.80--
บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก4.70-4.90--

หมายเหตุ

  • ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ 31.50 - 32.50 บาทต่อกิโลกรัม
  • ข้อมูลราคานี้เป็นการรวบรวมจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน

วิเคราะห์

ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันวันนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ สาเหตุหลักน่าจะมาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลก