เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค


นางชณิสา หาญภักดีปฎิมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนางสุกัญญา ห่อบุตร มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางชณิสา หาญภักดีปฎิมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนางสุกัญญา ห่อบุตร ที่อาศัยอยู่เช่าบ้านเลขที่ 412/96 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


นางสุกัญญา ห่อบุตร ไม่ได้ประกอบอาชีพ ต้องดูแลหลานที่อยู่ในวัยเรียนจำนวน 1 คน ครอบครัวมีฐานะยากจน

เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ โดยนางชณิสา หาญภักดีปฎิมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เล็งเห็นถึงความยากลำบากของครอบครัวนางสุกัญญา ห่อบุตร จึงนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค นม และสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น


นางชณิสา หาญภักดีปฎิมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนางสุกัญญา ห่อบุตร ในด้านอาชีพและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนต่อไป